Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REGISTRAR UN ANIMAL DE COMPANYIA

 1. En cas de nova inscripció al RGAC d'un animal provinent fora de l'Estat cal annexar la còpia del passaport.
 2. En cas de nova inscripció d'un animal provinent d'un altre Registre dins de l'Estat. Cal annexar la documentació acreditativa de la identificació de l'animal (exemple: document de la REIAC, cartilla veterinària, etc.).
 3. En cas de canvi de propietari de l'animal cal annexar la documentació que l'acredita (contracte de compravenda, document d'adopció,...).
  • En el cas de donació el document que l'acredita ha d'informar de les següents dades:
   • Dades d'identificació bàsiques del nou i de l'anterior propietari (nom i cognoms, número de document d'identitat).
   • Dades bàsiques de l'animal (espècie i número de microxip).
   • Voluntat de donació de l'animal per part de l'anterior propietari al nou propietari.
   • Ha d'estar signat per l'anterior i el nou propietari.
   • Ha d'informar de la data de la donació.
  • En cas de mort de la persona propietària la persona que rep en herència o llegat l'animal ha de presentar els següents documents:
   • En cas de successió testada: document d'acceptació de l'herència, certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i còpia del testament.
   • En cas de successió intestada: acta de declaració d'hereus abintestat, certificat de defunció i certificat d'últimes voluntats.

 - COMUNICACIÓ

 - DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE N'ÉS PROPIETARI (En el cas que no hi hagi contracte de compraventa, document d'adopció, de donació...)