Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Recordatori de l'Ordenança de Convivència Ciutadana i ús de la Via Pública

en matèria de tinença d'animals

DIMARTS 07 SETEMBRE 2021

Amb la present volem fer-vos un recordatori de l’Ordenança de Convivència Ciutadana i ús de la Via Pública en matèria de tinença d’animals, la qual disposa en el seu article 8 el següent:

Article 8. Animals domèstics

  • La persona posseïdora d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, de conformitat amb la legislació civil aplicable.
  • Tots els animals domèstics i especialment les mascotes, gossos, gats, fures i d’altres espècies susceptibles de control, hauran d’estar censats al registre de l’ajuntament i hauran de tenir les autoritzacions, assegurances i revisions veterinàries corresponents així com la implementació del xip d’identificació corresponent si s’escau.
  • Els propietaris d’animals que pernoctin en l’exterior dels habitatges són els responsables de que aquests no destorbin el descans dels veïns, i hauran de posar en pràctica mesures correctives en cas de rebre queixes dels mateixos. En cas que no siguin ateses les queixes, l’Ajuntament empararà els veïns molestats, d’acord amb el procediment citat en aquestes normes.
  • Qualsevol deposició a la via pública d’un animal de companyia, serà responsabilitat del seu propietari, essent l’encarregat de retirar-la.
  • No es permès, el passeig d’animals domèstics per realitzar les seves necessitats fisiològiques en jardins, zones d’esbarjo, zones esportives ni a la via pública.
  • No és permès el passeig d’animals domèstics si no van lligats i sota el control dels seus propietaris. En cas de gossos de races declarades perilloses hauran d’anar amb morrió.

En el cas dels gats, aquests també han d’estar censats i xipats i no poden sortir de les propietats privades a l’espai públic lliurement, han d’anar lligats.

Pel que fa a les persones que els posen aliment, aquesta és una conducta inacceptable ja que propicien l’augment de la població d’aquests animals sense fer-se’n el degut càrrec (control, inscripció, esterilització, etc.) i augmentant les colònies de gats incontrolats.

La gossera de Solsona de la qual Olius en fa ús per conveni, no admeten cap animal que no siguin gossos, per tant els gats estan exclosos.

No és admissible que la conducta d’alguns veïns perjudiquin la resta de veïns que no tenen perquè assumir les pertorbacions que provoquen els gats i les despeses derivades del control d’aquests per part del municipi.

Per tot l’esmentat, la corporació es planteja incorporar a les Ordenances i, concretament, a l’article 8 ja mencionat, la prohibició i sanció per la pràctica d’alimentar els gats sense propietari.

Demanem doncs la col·laboració de tots els veïns en el control dels gats, fent-se càrrec del a abandonats, registrant-los i xipant-lo, i deixant la pràctica d’aportació alimentària.

Fitxers adjunts