Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ELECCIÓ DEL JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DURANT EL PERÍODE 2023-2027

DILLUNS 27 MARÇ 2023

L’Ajuntament d’Olius ha iniciat el procediment d’elecció del Jutge/essa de Pau substitut/a d’Olius durant els propers 4 anys. Les persones interessades tenen fins el dia 20 d’abril de 2023 per presentar la seva sol·licitud al registre general de l’Ajuntament. 

Juntament amb la sol·licitud les persones interessades han d’aportar la següent documentació: 

  • Document Nacional d’Identitat
  • Curriculum Vitae
  • Declaració responsable en la qual el/la aspirant declari formalment que no es troba incurs en cap de les causes d’incapacitat establertes a l’art. 303 de la Llei Orgànica 6/85 del Poder Judicial.
  • Qualsevol altre que els candidats considerin adequada en suport a la seva candidatura. Les sol·licituds es poden entregar presencialment a l’Ajuntament d’Olius (Pl. de l’Olivera 1, del Pi de Sant Just) de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores. També es poden presentar telemàticament a través del servei d’instància genèrica al web municipal www.olius.cat.
  • Per a més informació consulteu els següents documents:  
  • ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA_ 5 9997 0015 2023 ANUNCI CONVOC JUTGE PAU SUBSTITUT.pdf
  • SOL·LICITUD_ MODEL INSTANCIA.doc

Fitxers adjunts