Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 28 DE JUNY DE 2022, Dia Internacional de l'Orgull o per a l'Alliberament LGBTI+

DIMARTS 28 JUNY 2022

El dret a caminar pel carrer sense por, sense rebre insults ni patir agressions per ser qui som

o per anar agafats de la mà de la nostra parella. El dret que el nostre lloc de treball sigui un

espai segur, sense que la nostra orientació sexual sigui motiu de discriminació. El dret a

expressar-nos i mostrar-nos tal com som en l’àmbit familiar, educatiu o en els espais d’oci. El

dret al reconeixement de la nostra identitat de gènere i de la diversitat familiar per part de les

administracions... Tots aquests drets no són drets que hagin vingut donats per a totes les

persones. Els col·lectius LGBTI+ han hagut de lluitar durant dècades per aconseguir-los, tant

al nostre país com arreu del món, i encara avui no estan plenament garantits.

Les mobilitzacions socials en defensa dels drets de les persones LGBTI+, iniciades amb els

fets de Stonewall l’any 1969 a Nova York i a la dècada dels setanta a casa nostra, han

contribuït a tenir un país més just, mitjançant la conscienciació social i l’impuls d’un marc

normatiu de protecció dels drets humans. La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els

drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia,

la bifòbia i la transfòbia va ser un punt d’inflexió per elaborar polítiques públiques LGBTI+ a

Catalunya, al mateix temps que ha permès atendre i acompanyar les persones que han vist

vulnerats els seus drets a través del desplegament arreu del territori de la Xarxa de Serveis

d’Atenció Integral LGBTI+.

Més recentment, la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació

reforça les mesures per assolir una protecció real i efectiva contra qualsevol forma o acte de

discriminació o d’intolerància per motiu de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de

gènere de les persones. La futura llei trans* catalana, actualment en elaboració, ha de

continuar el camí cap a la plena garantia de drets. Com més drets, més justícia, més

democràcia. Els nous drets no resten altres drets assolits ni tampoc no esborren res ni ningú.

Fer valdre les lleis d’igualtat en tots els àmbits i desplegar-les amb la màxima potència és una

obligació de tots els poders públics. I ho és encara més avui dia davant els discursos d’odi a

la diferència i el qüestionament per part de l’extrema dreta dels drets assolits. Com va dir

Judith Butler respecte d’aquests grups en l’acte de lliurament del Premi Internacional

Catalunya el 27 d’abril d’enguany: «Quina visió de la nació és aquella que pot estar

amenaçada per qui persegueix la igualtat, la llibertat, la justícia, la fi de les guerres, un futur

sense violències, o el dret a caminar pel carrer sense por?».

A Catalunya tornarem a dir tantes vegades com faci falta «No passaran!». Més que mai, les

entitats i els poders públics del país defensarem el dret de les persones a viure en llibertat, i

treballarem per accelerar un canvi social que només serà possible si les polítiques públiques

feministes són transinclusives, si les polítiques LGBTI+ són feministes, i si totes aquestes

polítiques són també antiracistes i tenen en compte l’edat o la discapacitat.

Els drets de les persones LGBTI+ són part de la lluita compartida per la defensa del dret de

totes les persones a ser i a viure lliures de discriminacions i de violències. Ja siguem persones

cis, trans* o no-binàries i sigui quina sigui la nostra orientació sexual, aquesta lluita ens ha

d’interpel·lar sempre, perquè els drets s’exerceixen i es garanteixen de manera col·lectiva.

Fitxers adjunts