Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CONCESSIÓ DEMANIAL DIRECTA SOBRE EL DOMINI PÚBLIC PER A LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ D’UN HUB D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA FORESTAL

DIMECRES 05 ABRIL 2023

El Ple de la corporació en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’abril de 2023 va aprovar per majoria absoluta dels membres de la corporació la concessió demanial directa sobre el domini públic per a la construcció i gestió d’un hub d’innovació i tecnologia forestal a favor del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. 

Els plecs administratius que regeixen la concessió i el projecte es poden consultar al Perfil del Contractant durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació al BOPLL. 

Enllaç al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olius:

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200028307